Futásidő: -

Az összes prím ebben a tartományban: -tól -ig.
Összesen: - db. - A prímek:

A prímszámok első és az utolsó számjegyeitől eltekintve az összes prímben a számjegyek eloszlása:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ha egy prímszám utolsó számjegye akkor a következő . prímszám utolsó számjegyének az eloszlása. (Egy - 2-nél nagyobb - prím utolsó számjegye csak 1, 3, 7, 9 lehet.)

1 3 7 9

A prímek számjegyei összegének az eloszlása. (Addig adjuk össze a számjegyeket, amíg egy számjegyű számot nem kapunk.)

Ha a prím számjegyeinek összege az adott érték (első sor), akkor annak a valószínűsége (%), hogy az azt követő prím számjegyeinek összege az adott érték (első oszlop).

Ha a prím hátulról számjegye az adott érték (első oszlop), akkor annak a valószínűsége (%), hogy a prím hátulról számjegye az adott érték (első sor).

Ha a prím hátulról számjegye akkor a prímek sorozatában az első prímtől kezdve az egymást követő hosszúságú intervallumokban található prímeknek a hátulról a(z) helyén előforduló számjegye. (Vízszintes tengely: a prím sorszáma, az oszlop magassága: a legtöbbször/legkevesebbszer előforduló számjegy.)
Második sor: fenti számjegyek eloszlása (melyikből hány db van)

Harmadik sor: amikor a fenti számjegy max/min előfordulású, akkor ezeknek az előfordulások százalékértékeinek az átlaga.

Negyedik sor: a fenti számjegyek összes intervallumban való százalékos előfordulásának az átlaga.

Ha a prím hátulról a(z) számjegye , akkor a prímek sorozatában - a csak prímeket tartalmazó sorozatban - ekkora szünetekkel követik egymást az 'ezen a helyen ezen számjegyet tartalmazó' prímek.

Az összes - vagy annál több számjegyű (ennyi db: - ) prímszámoknak a fenti feltételnek megfelelő prímek ennyi százaléka: - ; legmagasabb oszlop: - (A grafikonon max. csak az oszlopgrafikon első 5 000 oszlopa)

A fenti szünetek hosszúságainak eloszlása. Ennyi van az 1 hosszúságú szünetből, ennyi van a 2 hosszúságú szünetből, s így tovább.

Hány prím található egymás mellett. - szürke: a csak prímekből álló sorozatban azoknak a prímeknek a sora, amelyek nem felelnek meg a feltételnek; fekete: amelyek megfelelnek a feltételnek.

Ellenőrzés - a prímek:

Az egyes prímek közötti távolságok.

A legnagyobb távolság:

Az egyes távolságok eloszlása. (Felső sor: a távolság; alsó sor: hány db. van belőle.

Ugyanez grafikonon:

Az adott prímmel való osztásra milyen maradékot ad az adott prím (bal oszlop),mi a valószínűsége annak, hogy az azt követő prím a fenti maradékot adja (felső sor).

(A százalék két tizedes jegyre kerekítve van.)

Ha egy prím a fenti számmal osztva ennyi maradékot ad (zárójelben), akkor az azt követő prím a legnagyobb velószínűséggel a következő maradékot fogja adni.